dijous, 29 de març de 2012

Programa electoral AdP

La candidatura Assemblea de PAS és una proposta que sorgeix de la necessitat de fer un front comú, organitzat i sense diferències ni fissures entre els diferents col·lectius de treballadors de la Universitat de Girona per tal de tenir la màxima força en els òrgans on tenim representació. D’aquesta manera podrem lluitar contra les retallades amb tota l’eficiència que es mereix la situació que estem patint.

Els membres d’aquesta candidatura ens comprometem a ser la veu de l’assemblea al Claustre, per la qual cosa us demanem que trenqueu amb el vostre vot el sistema de representació actual. D’aquesta manera aconseguirem una democràcia més directa, participativa i transparent.Programa de la Candidatura Assemblea de PAS (AdP)


1- Portaveus de l'Assemblea: Ens comprometem a defensar els acords de l'Assemblea del
PAS que siguin competència del Claustre davant d'aquest, i en cap cas posarem interessos
personals o de qualsevol altra mena per davant de l'interès comú.

2- Unitat del PAS: La unitat del col·lectiu de treballadors i treballadores està per damunt de
diferències específiques, i treballarem per la defensa dels drets de tot el PAS.

3- Transparència: Es transmetrà a tot el PAS la informació rebuda al Claustre i els òrgans on
hi tinguin presència els membres d'aquesta candidatura a través dels mitjans que l'Assemblea
consideri oportuns.

4- Compromís d'assistència: L'assistència als Claustres i als òrgans derivats és obligatòria en
totes les seves sessions, exceptuant només l'absència justificada per causes de força major.


Les persones que es presenten sota les sigles PAS-AdP es comprometen a complir tots
els punts anteriors, i en cas contrari, a renunciar al càrrec en favor del primer suplent de
la llista.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada